wąskotaśmowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

wąskotaśmowy «dostosowany do taśmy filmowej węższej niż 35 mm; też: tworzony przy użyciu takiej taśmy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego