węgierski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Węgier•ski: Kajetan Węgier•ski, Węgier•skiego, o Węgier•skim
węgier•ski; -scy (skrót: węg.): język węgierski, ale: Nizina Węgierska ,
au•striac•ko-węgier•ski; au•striac•ko-węgier•scy: granica austriacko-węgierska

Słownik języka polskiego PWN

język węgierski «urzędowy język na Węgrzech»
węgierski I «dotyczący Węgier, Węgrów»
• węgierskość
węgierski II «język węgierski»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego