włóka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

włóka (narzędzie rolnicze) włóce, włókę; włók a. włók
włóka (daw. miara powierzchni gruntu) włóce, włókę; włók
włók (narzędzie rolnicze) -ka a. -ku, -kiem; -ki, -ków a. włóka

Słownik języka polskiego PWN*

włóka
1. «konne lub ciągnikowe narzędzie rolnicze do wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby»
2. «dawna jednostka powierzchni gruntu ornego; też: grunt o takiej powierzchni»
włók
1. zob. włóka w zn. 1.
2. zob. włok.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego