w��dy��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wda Wdzie, Wdę; przym.: wdecki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego