wałęsa

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wałęsa: Lech Wałęsa, Wałęsie, Wałęsę
wałęsać się -am się, -ają się; -aj•cie się

Słownik języka polskiego PWN

wałęsać się pot. «chodzić bez celu z miejsca na miejsce»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wałęsa i Feleszko
10.03.2009
Szanowni Państwo,
interesuje mnie odmiana nazwisk Wałęsa oraz Feleszko. Rozumiem, że w przypadku nazwiska mężczyzny w liczbie pojedynczej odmieniamy je tak jak rzeczowniki woda oraz noga, a w liczbie mnogiej tak jak generałowie. W przypadku nazwiska kobiety nazwisko Feleszko nie odmienia się ani w liczbie pojedynczej, ani w liczbie mnogiej. Jak natomiast wygląda odmiana nazwiska Wałęsa w przypadku kobiety w liczbie mnogiej?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
nazwy portów lotniczych
19.11.2011
Jak należy zapisywać nazwy lotnisk i portów lotniczych? Port Lotniczy im. Chopina w Warszawie czy port lotniczy im. Chopina w Warszawie? Lotnisko im. Wałęsy czy lotnisko im. Wałęsy? Jaka reguła ortograficzna tu obowiązuje?
o knysaniu i rzeczach pokrewnych
22.02.2006
Knysać się to po staropolsku 'włóczyć się'. A jaki będzie rzeczownik od tego czasownika, obecnie włóczęga, a po staropolsku? Podobnie włóczęgostwo dzisiaj, a po staropolsku? Pytam w kontekście Państwa opowiedzi na pytanie o knysz.
Wiesław Knyszyński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... spotkań z tak znanymi w świecie osobistościami, jak prezydent Lech Wałęsa, sprzyjają różnym działaniom. Są u nas ogromne i zupełnie nie...
  • ... i parę stolików pod ścianą to wszystko. Kelnerzy i pikole wałęsają się bezczynnie, kryją się w gabinecie i w garderobie, żeby...
  • ... USA została ona przygotowana przez Boba Walkera, obsługującego oprócz Lech Wałęsy - ponad 100 najbardziej znanych osób z całego świata, przyjeżdżających do...

Encyklopedia PWN

Wałęsa Lech, ur. 29 IX 1943, Popowo k. Lipna,
działacz związkowy, polityk, prezydent Polski.
kategoria społeczna, w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, → luźni ludzie.
instytucja społ. skupiająca reprezentantów różnorodnych opozycyjnych ugrupowań, grup, środowisk polit., umożliwiająca im porozumiewanie się oraz formułowanie programów polit., społ., gosp., tworzona od V 1987 i ostatecznie ukształtowana organizacyjnie XII 1988;
ośrodek teoret.-polit., zał. II 1996 w Warszawie przez byłego przewodn. NSZZ „Solidarność” i prezydenta RP L. Wałęsę;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!