wagant

Wielki słownik ortograficzny PWN

wagant -n•ta, -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

wagant zob. goliard.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... licznych pracach poświęconych zabytkom dawnej polskiej stolicy.
  Hej, księżycu, ty
  wagancie, co wędrujesz miasty, weźże Kraków nasz do nieba i opraw...
 • ... w odświętnych sukniach i koralikach zajeżdżały z fasonem na swych wagantach czy wigrach, zsiadały, strzepywały spódniczki i ustawiały swe pojazdy na...
 • ... do nieprzeliczonej
  ciżby biedoty, komorników wiejskich, wyrobników, dziadów proszalnych, rybałtów,
  wagantów i wędrownych grajków. Rzadko zdarzył się rzemieślnik, kupiec czy gospodarz...

Encyklopedia PWN

waganci
[łac.],
we Francji częściej goliardzi,
wędrowni studenci średniow. uniw. europejskich;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego