wagonik

Wielki słownik ortograficzny PWN

wagonik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

wagon «pojazd poruszający się po szynach; też: pojazd kolejki linowej»
• wagonowy • wagonik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego