wajśja

Wielki słownik ortograficzny PWN

wajś•ja -ś•ji, -ś•ję; -ś•jowie, -ś•jów

Słownik języka polskiego PWN

wajśja «w tradycyjnym społeczeństwie hinduskim: członek trzeciego, według hierarchii, stanu, zajmującego się rolnictwem, rzemiosłem i handlem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego