wala��

Słownik języka polskiego PWN*

wal «nazwa niektórych gatunków wielorybów»
walać «brudzić, plamić»
wali
1. «zarządca wilajetu»
2. «w islamie: święty»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego