waloryzacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

waloryza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

waloryzacja
1. «ustalenie wysokości istniejących świadczeń pieniężnych, np. emerytur, rent lub płac, w związku ze zmianą systemu pieniężnego lub jednostki monetarnej»
2. «przywrócenie czemuś, np. środowisku, wartości lub naturalnych walorów»

• waloryzacyjny • waloryzować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Jerzy Hausner. Dlatego jest prawdopodobne, że głosowanie nad zmianą zasad waloryzacji zostanie odłożone aż do momentu sformowania rządu Marka Belki.
  Wtedy...
 • ... wartości estetycznej, wynikającej z całościowego, postaciowego oglądu.

  6.3.Metodologia
  waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej środowiska przyrodniczego

  Problem wartości i związanych z nią...
 • ... dwie stawki: 18 i 28 proc.

  Nie zmieniłby się sposób
  waloryzacji przedziałów skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek; nadal byłyby podnoszone...

Encyklopedia PWN

waloryzacja
[łac.],
ekon. zwiększenie wielkości nominalnej świadczeń finansowych, składek ubezpieczeniowych oraz wierzytelności, mające na celu zachowanie ich wartości realnej (siły nabywczej), zmniejszonej przez inflację;
ekon. waloryzacja pozwalająca na zmianę wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego na mocy orzeczenia sądu.
ekon. waloryzacja polegająca na zamieszczeniu w umowie klauzuli waloryzacyjnej, pozwalającej na ustalenie nowej wysokości świadczenia pieniężnego w chwili jego wykonania, zależnie od ceny zboża, złota, wskaźnika zmiany cen.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!