wandalski

Wielki słownik ortograficzny PWN

wan•dal•ski (od: wandal); -scy

Słownik języka polskiego PWN

wandal «człowiek umyślnie niszczący czyjąś lub wspólną własność, zwłaszcza dobra kulturalne»
• wandalski • wandalizm

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego