wapnie��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wapno (miejscowość) -na, -nie; przym.: wapieński
wapno -na, -nie
wapń (pierwiastek chem.; symbol: Ca) wapnia

Słownik języka polskiego PWN*

wapno
1. «tlenek wapnia, biały proszek otrzymywany w wyniku prażenia wapieni»
2. pot. «lekarstwo, którego głównym składnikiem jest przyswajalny związek wapnia»

• wapienny
wapń «pierwiastek chemiczny, miękki, srebrzystobiały metal»
• wapniowy
dołować wapno «umieszczać ciasto wapienne w dole przykrytym ziemią w celu zabezpieczenia przed mrozem i wysychaniem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego