wartość dodana

Słownik języka polskiego PWN

wartość dodana «przyrost wartości towaru powstający w wyniku jego przetworzenia w toku produkcji w danym przedsiębiorstwie, wyrażający się różnicą między utargiem całkowitym przedsiębiorstwa a kosztem poniesionym na wytworzenie tego towaru»

Porady językowe

Liczebnik w wyrażeniach matematycznych
28.06.2018
1. Ułamki zwykłe.
Odczytując ułamek zwykły, posługujemy się formułą „ile – których”. A zatem: siedemnaście czternastych, dwadzieścia pięć trzydziestych siódmych itp. Co w przypadku, gdy liczba w liczniku „kończy się” na 2, 3 lub 4, np. 22/15, 43/21, 64/42. Mówimy wszak dwie trzecie, trzy czwarte czy też cztery siódme (nie zaś dwa trzecich, trzy czwartych, cztery siódmych). Czy wobec tego poprawne formy to:
 • dwadzieścia dwie piętnaste,
 • czterdzieści trzy dwudzieste pierwsze,
 • sześćdziesiąt cztery czterdzieste drugie

czy też

 • dwadzieścia dwa piętnastych,
 • czterdzieści trzy dwudziestych pierwszych,
 • sześćdziesiąt cztery czterdziestych drugich.

2. Nierówności
x - 12 x odjąć dwanaście mniejszE od trzech, ale
x x mniejszE od piętnastu
czy
x mniejszY od piętnastu.

3. Nierówność z ułamkiem
3x trzy x mniejsze od minus pięciu podzielonych przez dwanaście
czy też
trzy x mniejsze od minus pięć podzielonego przez dwanaście.

3x trzy x mniejsze od minus jeden (jednego?) podzielonego przez dwanaście

4. Nierówność z sumą
5x pięć x mniejsze od dwudziestu trzech dodać jedenaście
czy też
pięć x mniejsze od dwadzieścia trzy dodać jedenaście

5. Przedziały
x należy do przedziału otwartego od minus dwie trzecie do nieskończoności
czy też
x należy do przedziału otwartego od minus dwóch trzecich do nieskończoności.

6. Zwrot:Nie pozostaje nam nic innego jak rozwiązać nierówność (rozwiązanie nierówności)?

7. Zwrot
Aby wyznaczyć iks, podzielmy...
Czy też
Aby wyznaczyć iksa, podzielmy...

8. Miary kątów

Chodzi o odmianę miar kątów.
25 stopni, ale
22, 23, 24 stopnie?
Czy w przypadku miar kończących się na 2, 3 lub 4 odmieniamy stopnie, a nie stopni.
exodos
28.12.2007
Większość źródeł podaje, że ostatni występ chóru w tragedii antycznej to exodos. Czy za oboczny wariant pisowni tego słowa można przyjąć formę eksodos? Dlaczego mamy exodos, choć słowo to zapożyczone zostało od greckiego éksodos?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Jakub Szymczak
Groupona czy Grouponu?
30.10.2019
Dzień dobry,

chciałabym zapytać, w jaki sposób należy zapisywać formę dopełniacza nazwy firmy Groupon? Z końcówką -u czy -a (strona internetowa Grouponu/Groupona)? Dziękuję.

Pozdrawiam
Agnieszka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Postępem w tych obliczeniach może się okazać próba zastosowania pomiaru wartości dodanej na jednego pracownika bezpośrednio produkcyjnego i jednego pracownika z ogólnej...
 • ... doświadczony szef wielkiej firmy handlowej. Wyrobów doskonałych, konkurencyjnych, o dużej wartości dodanej - mało. Nie widać, żeby cudzoziemscy kupcy tratowali się w kolejkach...
 • ... odorantów z jednego pawilonu z dwoma tysiącami norek:

  Do oznaczonej
  wartości dodano 50-procentową poprawkę uwzględniającą udział źródeł emisji występujących poza pawilonami...

Encyklopedia PWN

ekon. przyrost wartości dóbr, będący efektem procesu produkcji przeprowadzonego w danym przedsiębiorstwie;
ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego o charakterze pośrednim, obciążającego konsumpcję, ostatecznie ponoszony przez finalnego nabywcę towaru, konsumenta, w cenie zakupu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego