wartość

Wielki słownik ortograficzny PWN

wartość -ści; -ści

Słownik języka polskiego PWN

wartość
1. «to, ile coś jest warte pod względem materialnym»
2. «cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem»
3. «posiadanie zalet»
4. «zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych»
5. «liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne, jego zmienne»
bezwzględna wartość danej liczby «dla liczby dodatniej: ta sama liczba, dla liczby ujemnej: liczba do niej przeciwna»
wartość dodana «przyrost wartości towaru powstający w wyniku jego przetworzenia w toku produkcji w danym przedsiębiorstwie, wyrażający się różnicą między utargiem całkowitym przedsiębiorstwa a kosztem poniesionym na wytworzenie tego towaru»
wartość dodatkowa «w ujęciu marksistowskim: część wartości towarów wytworzonych przez robotników najemnych, przywłaszczana przez kapitalistów»
wartość nominalna «wartość emisyjna banknotów, papierów wartościowych, znaczków pocztowych itp. uwidoczniona na nich»
wartość opałowa «liczba kalorii uzyskiwanych przy spaleniu 1 kilograma materiału opałowego»
kryterium wartości «kanon wyboru naczelnych wartości, określający ich naturę i stanowiący podstawę ocen i norm»
wartości autoteliczne «wartości stanowiące cel sam w sobie»
wartości instrumentalne «wartości służące realizacji innych wartości i celów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wartość emocjonalna czy sentymentalna?
12.12.2014
Dzień dobry,
czy możemy użyć wyrażenia: „Ten długopis ma dla mnie wartość emocjonalną”, czy jeśli już, musi być to wartość sentymentalna, aby stwierdzenie było sensowne?
Z góry dziękuję
wartości ujemne
14.12.2010
Witam!
Czy możemy mówić o wartości ujemnej, wyłączając terminologię matematyczną?
Z poważaniem,
Marta Szloser
magazyn kobiety z wartościami
4.12.2015
Kilka dni temu zauważyłam wśród czasopism w kiosku jedno z podtytułem: Luksusowy magazyn kobiety z wartościami.
Czy to sformułowanie jest poprawne? Czy nie powinno być raczej: Luksusowy magazyn dla kobiet, na przykład, ceniących wartości? Jak rozumieć: magazyn kobiety z wartościami?
Pozdrawiam
Justyna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mniejsze stężenie IgA i IgG w surowicy, a także małe wartości niektórych składników dopełniacza (C4), których synteza jest kodowana przez geny...
  • ... tym przypadku, jeżeli obniżenie kapitału akcyjnego nastąpi nie poniżej rzeczywistej wartości dotychczasowego czystego majątku spółki. Rzeczywista wartość czystego majątku spółki zostanie...
  • ... S (rys. 8.4) wartości stężeń Sxy , obliczone dla wybranej wartości parametru z (np. poziom gruntu, z=0) i określonej sytuacji...

Encyklopedia PWN

filoz. podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń.
wartość bieżąca, ang. present value, wartość zaktualizowana, wartość zdyskontowana, wartość uaktualniona,
ekon. wartość przyszłych kosztów lub korzyści wyrażona w jednostkach pieniężnych o aktualnej (dzisiejszej) sile nabywczej;
wartość oczekiwana, wartość średnia, wartość przeciętna, nadzieja matematyczna, pierwszy moment, esperancja,
pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, najważniejsza charakterystyka liczbowa zmiennej losowej; oznaczana zwykle symbolem EX.
wartość towaru, wartość użytkowa, wartość wymienna,
ekon.:
wartość firmy, renoma firmy, ang. goodwill,
ekon. ogół niematerialnych składników przedsiębiorstwa wpływających na jego wartość rynkową, różnica między wartością firmy a wartością fizycznych aktywów;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!