wartościować

Wielki słownik ortograficzny PWN

wartościować -ciuję, -ciują

Słownik języka polskiego PWN

wartościować «poddawać coś ocenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

chwalebna rewolucja
15.06.2012
Szanowni Eksperci!
Chciałem spytać o pisownię nazwy chwalebna rewolucja. Mimo ogólnej zasady, że do zapisu wydarzeń historycznych, o ile nie chce się podkreślić ich szczególnego znaczenia, używa się małych liter, jakaś intuicja podpowiada mi (być może błędnie, pod wpływem angielskiej pisowni Glorious Revolution), że może to być wyjątek, podobnie jak Wielka Rewolucja Francuska. Zatem Chwalebna Rewolucja czy chwalebna rewolucja – jakie jest Państwa zdanie?
Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź.
głusi i głuchoniemi
28.04.2003
Czy określnie głuchoniemy ma choć w niewielkim stopniu zabarwienie pejoratywne? Czy jest to być może okreslenie już dziś przestarzałe? Czy można je stosować jako synonim słowa niesłyszący?
ocenny do powtórnej oceny
25.03.2014
Jak ocenić przymiotnik ocenny, występujący np. w wypowiedziach socjologów (sądy ocenne)? Czy nie wystarczyłby oceniający/wartościujący?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... analizie. O ile mi wiadomo, nie zostało to dotychczas zrobione.
    Wartościowanie przedmiotów przez poszczególne osoby pojmujemy tutaj w sposób najsłabszy z...
  • ... tej oceny, a więc nie wyjaśniają przyczyn powstania określonego sądu wartościującego. Dla określenia istniejącego obszaru preferencji wobec produktu problem ten nie...
  • ... lub obiektów. Model konfiguracyjny polega na określeniu funkcji sumy ocen wartościujących, ważonej przez ich subiektywne prawdopodobieństwo (subiektywną pewność własnej oceny). W...

Encyklopedia PWN

filoz. dokonywanie ocen, formułowanie sądów oceniających, zawierających aprobatę lub dezaprobatę danego stanu rzeczy, zjawiska, zdarzenia lub zachowania się (postępowania) z pewnego punktu widzenia, pod określonym względem;
ekon. metoda oceny zadań i czynności wykonywanych podczas pracy, uwzględniająca psychofizyczne możliwości pracownika;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego