wartościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

wartościowy; -wi; -w•szy
Pań•stwowa Wy•twórnia Papierów Wartościowych Pań•stwowej Wy•twórni Papierów Wartościowych, Pań•stwową Wy•twórnię Papierów Wartościowych (skrót: PWPW)

Słownik języka polskiego PWN

wartościowy
1. «mający dużą wartość materialną»
2. «mający dobrą jakość, wysoki poziom»
3. «mający wiele zalet»

• wartościowo
papier wartościowy «dokument potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do otrzymania wierzytelności, udziału w zyskach itp., np. akcja, obligacja, weksel»
dywersyfikacja portfela papierów wartościowych «zakup i posiadanie różnorodnych papierów wartościowych w celu obniżenia ryzyka inwestora»
giełda papierów wartościowych «giełda, na której dokonuje się wyceny kapitałowej przedsiębiorstw, których akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego»
rynek pierwotny papierów wartościowych «rynek, na którym dokonuje się sprzedaży emitowanych papierów wartościowych ich pierwszym posiadaczom»
rynek wtórny papierów wartościowych «rynek, na którym obraca się papierami wartościowymi sprzedanymi przez ich pierwszych posiadaczy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

magazyn kobiety z wartościami
4.12.2015
Kilka dni temu zauważyłam wśród czasopism w kiosku jedno z podtytułem: Luksusowy magazyn kobiety z wartościami.
Czy to sformułowanie jest poprawne? Czy nie powinno być raczej: Luksusowy magazyn dla kobiet, na przykład, ceniących wartości? Jak rozumieć: magazyn kobiety z wartościami?
Pozdrawiam
Kiczkiczowaty. Dlaczego nie kiczowy?
10.02.2016
Szanowni Państwo,
dlaczego przymiotnikiem od słowa kicz jest kiczowaty, a nie *kiczowy? Skąd taka prawidłowość?
Za odpowiedź serdecznie dziękuję!
znaczenie a szyk zdania
20.10.2009
Szanowna Redakcjo,
moje pytanie dotyczy szyku wyrazów w nazwie instytucji. Czy mam rację, pisząc: Wydział Zamiejscowy w Sopocie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej? A zatem również: dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie SWPS? Taka kolejność wyrazów wydaje mi się logiczna, ale wielokrotnie spotkałam się z zapisem: Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie. Ale przecież SWPS mieści się w Warszawie, a taki zapis wskazuje, że w Sopocie.
Dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia,
Anna.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... słabą stronę, iż kieruje uwagę na jeszcze sprywatyzować przewozy firmy wartościowe, obiecujące kolejowe, energetykę, Telekomunikację wysokie wpływy, kosztem firm i Polską...
 • ... zeznań, które się bez
  skrupułów rozpowszechnia. Nawet stuprocentowo autentyczne i
  wartościowe, zapędzone na nowoczesny jarmark, z jego sztuką wyłudzania,
  włączone w...
 • ... i zacofanie Sudanu, dzisiaj myślę o tym jak o czymś wartościowym i ważnym.
  COSMO: Jaki był świat, w którym na co...

Encyklopedia PWN

ekon. świadectwa potwierdzające istnienie określonego uprawnienia posiadacza papierów wartościowych lub innej wskazanej osoby.
ekon. rodzaj rejestru w publicznym obrocie papierami wartościowymi, który identyfikuje osobę uprawnioną do wykonywania praw i dysponowania papierami wartościowymi;
niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
ekon. zastąpienie materialnej postaci papieru wartościowego zapisem (najczęściej elektronicznym) na rachunku papierów wartościowych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.