warunki

Wielki słownik ortograficzny PWN

warunek -n•ku, -n•kiem; -n•ków

Słownik języka polskiego PWN

warunki
1. «okoliczności, w których ktoś żyje, działa, przebywa, w których coś się dzieje, zachodzi»
2. «zespół cech predestynujących kogoś do czegoś»
warunek
1. «czynnik, od którego uzależnione jest istnienie lub zajście czegoś»
2. «zastrzeżenie w umowie, od którego spełnienia zależy zrealizowanie czegoś»
3. «we wnioskowaniu implikacyjnym: stan rzeczy, który musi zajść, aby mógł zaistnieć inny stan rzeczy»
warunek konieczny, warunek sine qua non [wym. – s-ine kwa non] «warunek, który musi być spełniony, aby mogło zajść jakieś zdarzenie»
okolicznik warunku «okolicznik mówiący o warunku koniecznym dla dokonania jakiejś czynności»
warunek dostateczny «warunek, którego spełnienie gwarantuje zajście drugiego zdarzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

warunki promocji
3.04.2015
Witam,
moje pytanie dotyczy zwrotu od... do.... w następującym kontekście: „W promocji mogą wziąć udział osoby, które od dnia xxx do dnia yyy nie posiadały konta...”. Który tok rozumowania jest poprawny:
– z promocji są wykluczone osoby, które posiadały konto osobiste w cały okresie od dnia xxx do dnia yyy?
– z promocji są wykluczone osoby, które posiadały konto osobiste w którymkolwiek z dni zawartych w przedziale od dnia xxx do dnia yyy?
Uprzejmie proszę o odpowiedź
Warunek a kryterium
25.04.2016
Czy warunek i kryterium to synonimy?

Dziękuję za odpowiedź.
Łukasz
pod warunkiem (,) że
30.11.2005
Proszę o wyjaśnienie, gdzie stawiamy przecinek w wyrażeniu pod warunkiem że, gdyż źródła podają sprzeczne informacje. Wg Słownika interpunkcyjnego języka polskiego J. Podrackiego – tylko „przed całym połączeniem, nie zaś przed że”, natomiast Uniwersalny słownik języka polskiego S. Dubisza podaje przykład, w którym są dwa przecinki: „Powie policji wszystko, pod warunkiem, że nie ujawnią jego nazwiska”. Właściwa wydaje mi się pierwsza wersja, proszę jednak o wyjaśnienie.
Dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... swą długość i urozmaicony teren. Łatwe latem; w zmiennych zimowych warunkach mogą nastręczać nawet znaczne trudności. Bywa też, że taternicy miewają...
  • ... dziedzinie komputerowej analizy danych. Raport zamknięcia przetargu sporządzany jest notarialnie.

    WARUNKI UCZESTNICTWA
    7. Warunkiem uczestnictwa w TELE-AUKCJI" jest pełnoletność, legitymowanie...
  • ... na koncie. - Żeby otrzymać kredyt trzeba podpisać oświadczenie - tłumaczy Misiewicz. - Warunkiem jest zatrudnienie wszystkich członków spółdzielni na etatach, a także konieczność...

Encyklopedia PWN

fiz. umownie przyjęte wartości ciśnienia (tzw. ciśnienie normalne), p0 = 1 atm = 1013,25 hPa, i temperatury (tzw. temperatura normalna), t0 = 0°C = 273,15 K, dla których podaje się zwykle wartości wielkości fizycznych charakteryzujące ciała;
wszystkie elementy układu człowiek–praca, które mogą oddziaływać na fizyczne, psychiczne lub społeczne samopoczucie pracownika, czyli bezpośrednio określać jego sytuację w środowisku pracy;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego