webmasterka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

web•master•ka (inform.) -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN*

webmasterka
1. «redaktorka tworząca stronę internetową i aktualizująca zawarte w niej dane»
2. środ. «praca, zajęcie webmastera, webmasterki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego