wejście

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wejście; wejść
wejść wejdę, wejdą; wejdź, wejdź•cie; wszedł, we•szła, we•szli; wszedł•szy

Słownik języka polskiego PWN*

wejście
1. «drzwi, brama itp., przez które można wejść do jakiegoś pomieszczenia lub na jakiś zamknięty teren»
2. «prawo wchodzenia na jakiś teren»
3. pot. «znajomości w jakichś urzędach i instytucjach, które mogą pomóc w nieformalnym załatwieniu jakiejś sprawy»
4. «wprowadzana do systemu informacja, źródło danych dla programu przetwarzającego informację»
5. «urządzenie, które służy do wprowadzania informacji do systemu»
6. «ściśle wyznaczony przez dyrygenta moment, w którym instrumentalista lub śpiewak zaczyna odtwarzać swoją część partytury»
7. «pojawienie się w programie radiowym lub telewizyjnym emitowanej na żywo wypowiedzi, rozmowy lub relacji reportera, kontrastującej z resztą programu»
8. «pierwsze pojawienie się artysty na scenie podczas spektaklu»
9. «urządzenie, od którego pobierany jest sygnał»
10. «miejsce w obudowie urządzenia, w które wkłada się wtyczkę przewodu doprowadzającego energię lub sygnał od innego urządzenia»

• wejściowy
wejście kuchenne «boczne wejście od strony kuchni, dawniej przeznaczone dla służby»
wejśćwchodzić
1. «przekroczyć granicę jakiegoś pomieszczenia lub obszaru»
2. «wspiąć się na coś»
3. «idąc, nadepnąć na coś nogą»
4. «przemieszczając się, zetknąć się z czymś lub kimś»
5. «dokonać podboju, zajęcia jakiegoś terytorium»
6. «przekroczyć umowną granicę jakiejś sfery lub strefy»
7. «znaleźć się w nowej fazie życia, rozwoju, działalności itp.»
8. «stać się uczestnikiem czegoś»
9. «stać się członkiem jakiejś grupy»
10. «stać się elementem jakiegoś zbioru lub układu»
11. «poruszając się, rozpocząć inną fazę lub inny rodzaj ruchu»
12. «wniknąć w coś myślą, rozważyć coś dokładnie»
13. «zagłębić się w czymś»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego