weltszmerc

Słownik języka polskiego PWN*

Weltschmerz [wym. weltszmerc], weltszmerc «depresja, smutek wynikające z myśli o niedoskonałości świata»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego