wf

Wielki słownik ortograficzny PWN*

WF (= wychowanie fizyczne) ndm a. WF-u, WF-ie a. wf.
wf. (= wychowanie fizyczne) ndm a. WF

Słownik języka polskiego PWN*

wf., WF «wychowanie fizyczne»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego