wiążący

Słownik języka polskiego PWN*

wiążący «taki, który zobowiązuje do czegoś, ma skutki prawne»
• wiążąco
wiązać
1. «robić węzeł, kokardę itp., przeplatając i zaciskając końce czegoś»
2. «łączyć ze sobą przedmioty za pomocą sznura, taśmy itp.»
3. «splatać coś z czymś lub wyplatać coś z czegoś»
4. «okręcać ciasno człowieka lub zwierzę sznurem, rzemieniem itp., uniemożliwiając mu poruszanie się»
5. «uwiązywać gdzieś kogoś lub coś za pomocą linki, łańcucha itp.»
6. «stanowić łącznik, więź między ludźmi, rzeczami, zjawiskami»
7. «łączyć komunikacyjnie miejscowości»
8. «łączyć ze sobą dwie różne rzeczy, dostrzegać związek między czymś a czymś lub między kimś a czymś»
9. «zobowiązywać do stosowania, zachowania lub przestrzegania czegoś»
10. «o roślinach: tworzyć pączki, owoce, główki»
11. «o substancjach: być elementem zespalającym coś z czymś»
12. «o substancjach półpłynnych: twardnieć, tężeć»
13. «przyłączać atomy lub cząsteczki tej samej lub innej substancji chemicznej»
wiązanie
1. «element łączący ze sobą jakieś części konstrukcji; też: taka część konstrukcji»
2. «układ cegieł w murze»
3. «oddziaływanie wytworzone za pośrednictwem elektronów, występujące między atomami w cząsteczkach, jonach, kryształach»
4. «urządzenie mocujące buty do nart»

Synonimy

wiązać (plany z kimś, z czymś)
wiązać (kogoś, zwierzę)
wiązać (uczucia kogoś)
wiązać (zjawiska)
wiązać (kogoś przysięgą)
wiązać (zaprawa cegły)
wiązać (hemoglobina tlen)
wiązanie (część konstrukcji)
wiązać się (z kimś, z czymś)
wiązać się (w organizację, partię)
wiązać się (elementy w całość)
wiązać się (coś z czymś)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego