więź

Słownik języka polskiego PWN*

więź
1. «to, co łączy lub jednoczy ludzi ze sobą»
2. «to, co łączy ze sobą jakieś rzeczy, zjawiska, zdarzenia itp.»
więź społeczna «układ stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej łączących ludzi w grupy społeczne»
więzić
1. «trzymać kogoś w przymusowym zamknięciu, w więzieniu»
2. «pozbawiać swobody ruchów, działania lub decyzji»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego