wiadomość

Wielki słownik ortograficzny PWN

wiadomość -ści; -ści
Wiadomości (tytuł programu telew.) -ści

Słownik języka polskiego PWN

wiadomość «nowa informacja o czymś»
• wiadomostka
wiadomości
1. «zasób wiedzy w jakiejś dziedzinie»
2. «audycja radiowa lub telewizyjna, w czasie której przekazywane są aktualne informacje z kraju i ze świata»
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego