widłak

Wielki słownik ortograficzny PWN

widłak -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

widłak «roślina o płożących się pędach, ze wzniesionymi widlastymi odgałęzieniami bocznymi»
• widłakowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do listopada. Drugie poroże powinno mieć kształt co najmniej mocnego widłaka lub słabego szóstaka.
    Kozły odstrzałowe to wszystkie guzikarze, szpiczaki, słabe...
  • ... zapowiadające się, to kozły o tykach tępo zakończonych w kształcie widłaka, a nawet szóstaka.
    Kozłami odstrzałowymi są guzikarze, szpiczaki oraz wybitnie...
  • ... powstały nasienne paprocie (ryc. 12.13, 12.14) i nasienne widłaki.


    Dewońscy przodkowie roślin nasiennych mieli wrzecionowate zarodnie rozmieszczone na końcach...

Encyklopedia PWN

widłak, Lycopodium,
grupa roślin zarodnikowych, dawniej grupowanych w jednym rodzaju, obecnie rozdzielonym na 4 odrębne: wroniec (Huperzia), widłaczek (Lycopodiella), widlicz (Diphasiastrum) i widłak (Lycopodium), z klasy widłaków jednakozarodnikowych;
klasa roślin zarodnikowych z gromady widłakowych;
klasa roślin zarodnikowych z gromady widłakowych, licząca ok. 400 współcześnie żyjących gatunków.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego