wierność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

wierny I
1. «niezdradzający kogoś»
2. «służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś; też: będący wyrazem przywiązania i oddania»
3. «zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami, ideami itp.»
4. «zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością»

• wiernie • wierność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

jak psu buda
19.02.2008
Chciałbym poruszyć kwestię popularnego ostatnio zwrotu: coś się komuś należy jak psu zupa. W Internecie można nawet znaleźć poważny opis tegoż zwrotu. Niemniej jednak wydaje mi się, że ani zupa, ani tym bardziej kiełbasa psu się aż tak nie należy i że zwrot ten poprawnie powinien brzmieć: należy się jak psu buda. Proszę o rozwianie moich wątpliwości.
Pozdrawiam.
miłość
14.09.2006
Czy można powiedzieć: miłość względem kogoś?
conditio czy condicio?
4.07.2003
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, która z łacińskich form oznaczających warunek konieczny jest poprawna: conditio sine qua non (taką pisownię znaleźć można w Nowym leksykonie PWN) czy condicio sine qua non (wersja przyjęta w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN). A może obie są poprawne?
Podobne wątpliwości budzi pisownia słowa condicionalis (wg Wielkiego słownika wyrazów obcych PWN) i conditionalis (wg Wielkiego słownika ortograficznego PWN) – czy również tutaj obie formy są poprawne i mamy po prostu do czynienia z „ewolucją” w zakresie filologii klasycznej (w różnych słownikach łacińsko-polskich na określenie polskiego warunku znalazłem obie formy: conditio i condicio). Jeśli poprawne są obie formy, może warto by to w kolejnych wydaniach słowników odnotować?
Z pozdrowieniami
Stanisław Danecki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W oczach człowieka naturalnego będzie zawsze, tak długo jak dochowa wierności swym zasadom, obłudnikiem i hipokrytą, osobą przesądną i niedojrzałą. Poklask...
  • ... Jego symbolem są ręce, które ochraniają. Ręce są stale obecne. Wierność to stała obecność Drugiego.
    Ewangelia maluje żywy obraz tego, kto...
  • ... opowieścią o tym, jak Jahwe wynagrodził Hiobowi jego cierpienie i wierność i przywrócił mu w dwójnasób wszystko, co posiadał, zapewniając mu...

Encyklopedia PWN

filoz. cnota moralna: zdolność do trwania przy wartościach uznanych za własne;
charakterystyka określająca sposób występowania poszczególnych gatunków w określonych zbiorowiskach roślinnych, ekosystemach lub siedliskach;
Wieży i Miecza, Męstwa, Wierności i Zasługi, Order Wojskowy, portug. Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito,
odznaczenie portugalskie;
partia polit., zał. 1983 przez działaczy, którzy opuścili KPN;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego