wierny

Słownik języka polskiego PWN*

wierny II «wyznawca jakiejś religii»
• wierna
wierny I
1. «niezdradzający kogoś»
2. «służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś; też: będący wyrazem przywiązania i oddania»
3. «zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami, ideami itp.»
4. «zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością»

• wiernie • wierność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego