wirowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

wirowy «dotyczący wirowania»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
pompa wirowa «pompa, w której ciecz otrzymuje energię od wirnika łopatkowego powodującego wzrost ciśnienia i energii ruchu cieczy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego