wirus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wirus -sa, B.= D., -sie; -sy, -sów

Słownik języka polskiego PWN*

wirus
1. «twór zbudowany z kwasów nukleinowych i osłonki białkowej, rozmnażający się tylko wewnątrz żywych komórek, wywołujący choroby zakaźne roślin, zwierząt i człowieka»
2. «program komputerowy, który bez wiedzy i wbrew woli użytkownika przedostaje się do systemu komputerowego, zmieniając lub niszcząc informacje w nim przechowywane»

• wirusowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego