wirusolog

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wiruso•log -ogiem; -odzy a. -ogowie, -ogów

Słownik języka polskiego PWN*

wirusologia «nauka o wirusach oraz o wywoływanych przez nie chorobach»
• wirusologiczny • wirusolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego