wiwat!

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wiwat -atu, -acie; -atów
wiwat! (okrzyk)

Słownik języka polskiego PWN*

wiwat I «reakcja w formie okrzyku na czyjąś cześć»
wiwat II, vivat «okrzyk wznoszony na czyjąś cześć albo na cześć czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego