wkopywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wkopywać -puję, -pują

Słownik języka polskiego PWN

wkopać, wkopnąćwkopywać
1. «kopiąc, zagłębić w ziemi»
2. «umieścić coś gdzieś silnym kopnięciem»
3. pot. «zdradzić, wydać kogoś»
4. pot. «postawić kogoś w trudnej, kłopotliwej sytuacji»
wkopać sięwkopywać się
1. «kopiąc, zagłębić się w ziemię»
2. «wcisnąć się, zaryć się w coś»
3. pot. «zdradzić się»
4. pot. «uwikłać się w trudną sytuację»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego