wola

Wielki słownik ortograficzny PWN

Wola (dzielnica Warszawy) -li, -lę; przym.: wolski
wola -li, -lę
Boża Wola (herb szlachecki) Bożej Woli, Bożą Wolę a. Bożawola
Stalowa Wola Stalowej Woli, Stalową Wolę; przym.: stalowowolski
Wola-Grzymalina Woli-Grzymalinie, Wolę-Grzymalinę; przym.: wolski
Wola Gułow•ska Woli Gułow•skiej, Wolę Gułow•ską; przym.: wolski
Wola Gutow•ska Woli Gutow•skiej, Wolę Gutow•ską; przym.: wolski
Wola Justow•ska Woli Justow•skiej, Wolę Justow•ską; przym.: wolski
Wola Korybutowa Woli Korybutowej, Wolę Korybutową; przym.: wolski
Wola Krzysztopor•ska Woli Krzysztopor•skiej, Wolę Krzysztopor•ską; przym.: wolski
Wola Mysłow•ska Woli Mysłow•skiej, Wolę Mysłow•ską; przym.: wolski
Wola Okrzej•ska Woli Okrzej•skiej, Wolę Okrzej•ską; przym.: wolski
Wola Prażmow•ska Woli Prażmow•skiej, Wolę Prażmow•ską; przym.: wolski
Wola Radziszow•ska Woli Radziszow•skiej, Wolę Radziszow•ską; przym.: wolski
Wola Uh•ruska Woli Uh•ruskiej, Wolę Uh•ruską; przym.: wolski
Wola Żar•czyc•ka Woli Żar•czyc•kiej, Wolę Żar•czyc•ką; przym.: wolski
Zduń•ska Wola Zduń•skiej Woli, Zduń•ską Wolę; przym.: zduńskowolski
Żabia Wola Żabiej Woli, Żabią Wolę; przym.: żabiowolski
Żelazowa Wola Żelazowej Woli, Żelazową Wolę; przym.: żelazowowolski
wole -la; -li
woli (od: wół)
wolej -ja; -jów
wole oko (archit.) wolego oka

Słownik języka polskiego PWN

wola
1. «zdolność psychiczna człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania»
2. «to, czego ktoś chce, co ktoś postanowił»
wole
1. «powiększenie się gruczołu tarczycy; też: taki powiększony gruczoł»
2. «u ptaków i niektórych owadów: rozszerzona górna część przełyku służąca m.in. do magazynowania i częściowego przetrawiania pokarmu»
wół «kastrowany samiec bydła domowego»
• woli
wolej, volley [wym. wolej] «w tenisie, piłce nożnej: uderzenie lub odbicie piłki będącej w locie przed dotknięciem przez nią podłoża; też: piłka uderzona lub odbita w taki sposób»
do woli «tyle, ile się pragnie»
mimo woli «bez wcześniejszego zamiaru i chęci, czasem nawet wbrew woli, np. Wyrwało mu się mimo woli to słowo.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wola Rzędzińska
27.09.2002
Jaki przyimek powinien być używany wraz z nazwą miejscową Wola Rzędzińska? Mieszkam w Woli Rzędzińskiej czy na Woli Rzędzińskiej?
w Woli, czyli we wsi Wola
8.05.2002
Które z podanych zdań jest poprawne:
- Budowa kościoła we wsi Wola (Żabieniec), powiatu warszawskiego.
- Budowa kościoła we wsi Wola (Żabieniec), powiat warszawski.
- Budowa kościoła we wsi Woli (Żabieńcu), powiatu warszawskiego.
Z góry dziekuję za odpowiedź.
Kolonia Wola Zaradzyńska
16.06.2005
Mieszkam w miejscowości Wola Zaradzyńska (woj. łódzkie), która sąsiaduje z miejscowością Kolonia Wola Zaradzyńska. Jak odmieniać jej nazwę: w Kolonii Wola Zaradzyńska, a może w Kolonii Woli Zaradzyńskiej?
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... była za noc. Najlepsza z żon, powłócząc nogami, przemierzała Żoliborz, Wolę i Ochotę, by wypatrywać pączków na drzewach i pierwiosnków. Po...
  • ... Barbarzyńskie metody "czystek etnicznych", przesuwania ludzi "wedle właściwości" wbrew ich woli związane są ze stosowaniem przemocy w ogromnych wymiarach. Jesteśmy dziś...
  • ... jest właściwie przesądzony - sześciolatek nie dostanie azylu w USA wbrew woli ojca i wróci z nim na Kubę. Sprawa z powodu...

Encyklopedia PWN

psychol., filoz. dyspozycja człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji zamierzonych działań, zachowań, postaw, a zaniechania innych, zwłaszcza jeżeli działania te są związane z przezwyciężeniem wewnętrznych lub zewnętrznych przeszkód.
w średniowieczu zwolnienie chłopa od powinności, → wolnizna.
tygodnik ogólnoinformacyjny;
dzielnica w środkowej części lewobrzeżnej Warszawy;
grupa polit. zorganizowana 1944 przez PPR i prokomunist. działaczy ruchu lud.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego