wolne

Słownik języka polskiego PWN*

wolne «czas wolny od pracy»
ćwiczenia wolne «ćwiczenia gimnastyczne bez przyrządów»
wolne miasto «miasto, któremu nadano przywileje polityczne uniezależniające je od władz państwa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego