wolnego

Wielki słownik ortograficzny PWN

wol•ne -nego, -nym
wol•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

wolne «czas wolny od pracy»
ćwiczenia wolne «ćwiczenia gimnastyczne bez przyrządów»
wolne miasto «miasto, któremu nadano przywileje polityczne uniezależniające je od władz państwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego