wolterowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wol•terow•ski (od: Wolter – czyj?); -scy
wol•terow•ski (od: Wolter – jaki?)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego