współżyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

współ•żyć -żyję, -żyją; -żyj•cie

Słownik języka polskiego PWN

współżyć
1. «obcować, utrzymywać kontakt z kimś innym, wieść z kimś wspólne życie»
2. «mieć z kimś stosunki płciowe»
3. «o dwóch różnych organizmach żywych: bytować wspólnie, dostarczając sobie wzajemnie potrzebnych do życia substancji lub tak, że jeden osobnik czerpie korzyści z drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dzielić łoże
3.03.2013
Słowniki podają, że dzielić z kimś łoże znaczy tyle co 'współżyć z kimś płciowo', i jest to jedyne znaczenie, jakie udało mi się znaleźć w słownikach. Czy o sytuacji, gdy komuś przyjdzie spać z kimś w jednym łóżku bez współżycia płciowego (np. ze względu na niedobór łóżek w warunkach rodzinnych, turystycznych czy szpitalnych) też można powiedzieć, że osoby takie dzieliły łoże?
śmierdząca sprawa
9.03.2005
Jak jest poprawnie: pierdnąć czy piardnąć?
tę czy tą, dwóch czy dwu?
16.02.2006
1.Kiedy używa się słowa a kiedy ?
2.Kiedy używa się liczebnika dwóch, a kiedy dwu? „Wątek współżycia ze sobą dwu psychik, dwu gatunków człowieka i dwu postaw duchowych wobec rzeczywistości” – w tym cytacie, moim zdaniem, ewidentnie bardziej pasuje dwóch.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Kodeksu prawa cywilnego. Odwoływanie się do elementu pozaprawnego, do zasad współżycia społecznego, jest wyrazem poszukiwania sprawiedliwości innego rodzaju niż ta zawarta...
  • ... zewnętrznym, np. brakowi nowej kreacji, ale nigdy własnym brakom umiejętności współżycia. Pamiętaj: podrywając ślicznotkę ryzykujesz, że zwiążesz się z osobą, nastawioną...
  • ... sieją ferment, a to jest pewne - nie są łatwe we współżyciu. Ale trzeba jakoś ułożyć sobie z nimi stosunki. A te...

Encyklopedia PWN

w pol. systemie prawnym zasady występujące w treści klauzul generalnych kodeksów, mających na celu uelastycznienie przepisów prawnych w praktyce ich stosowania, przez wprowadzenie elementu oceny moralnej oraz nawiązujące do idei słuszności w prawie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego