współżyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

współ•żyć -żyję, -żyją; -żyj•cie

Słownik języka polskiego PWN

współżyć
1. «obcować, utrzymywać kontakt z kimś innym, wieść z kimś wspólne życie»
2. «mieć z kimś stosunki płciowe»
3. «o dwóch różnych organizmach żywych: bytować wspólnie, dostarczając sobie wzajemnie potrzebnych do życia substancji lub tak, że jeden osobnik czerpie korzyści z drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego