współczesny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

współ•czes•ny; -eś•ni (skrót: wsp.)
imie•słów współ•czes•ny imie•słowu współ•czes•nego, imie•słowie współ•czes•nym; imie•słowów współ•czes•nych (skróty: im. wsp., imiesł. wsp.)

Słownik języka polskiego PWN*

współczesny
1. «występujący, żyjący w tym samym czasie, w którym istniał ten, o kim mowa»
2. «charakterystyczny dla dzisiejszej epoki»
imiesłów przysłówkowy współczesny «imiesłów wyrażający czynność jednoczesną z czynnością orzeczenia zdania, np. chodząc»
współcześni «ludzie żyjący w tym samym czasie, co ten, o kim mowa»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego