współuczestnictwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

współuczestniczyć
1. «uczestniczyć w czymś razem z innymi»
2. «mieć w czymś swój udział, zysk, swoją część razem z innymi»

• współuczestnik • współuczestniczka • współuczestnictwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego