wspomnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wspo•mnienie; -mnień
wspo•mnieć -nę, -nisz, -ną; -nij•cie; -niał, -nieli

Słownik języka polskiego PWN*

wspomnienie
1. «obraz przeszłości wywołany w pamięci; też: pamięć o tym, co było»
2. «przedmiot, znak itp. przypominający przeszłość»
3. «napomknięcie o czymś»
4. «dzieło literackie, artykuł itp. dotyczące zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył, lub osób, które znał»

• wspomnieniowy
wspomnienie pośmiertne «artykuł omawiający życie i działalność zmarłego»
wspomniećwspominać
1. «wrócić myślą do tego, co minęło»
2. «powiedzieć o czymś lub o kimś mimochodem»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego