wstępować

Wielki słownik ortograficzny PWN

wstępować -puję, -pują

Słownik języka polskiego PWN

wstąpićwstępować
1. «wejść na krótko»
2. «zostać członkiem jakiejś społeczności, organizacji itp.; też: rozpocząć naukę w jakiejś szkole»
3. «stawiając kroki, dostać się na miejsce wyżej położone»
4. «o uczuciach: ogarnąć kogoś»
5. «idąc, dostać się do wnętrza czegoś»
wstępujący
1. «posuwający się, kierujący się lub skierowany ku górze»
2. «będący skutkiem lub przejawem rozwoju»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego