wstrząsarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

wstrząsar•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego