wsza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wsze (np. stworzenie) wszego, wszemu, B. wsze, NMs. wszem; MB. wsze, DMs. wszech, wszem, wszemi

Słownik języka polskiego PWN*

wsza obraźl. «o kimś odrażającym moralnie»
wsze, wszech, wszem «dawne formy biernika, dopełniacza i celownika liczby mnogiej zaimka wszystek, dziś tylko w wyrażeniach: po wsze czasy, ze wszech miar, wszem (i) wobec»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego