wtrącać się

Słownik języka polskiego PWN*

wtrącić sięwtrącać się
1. «zająć się czyimiś sprawami, nie będąc o to proszonym, często wbrew woli zainteresowanych»
2. «dołączyć się do rozmowy, zwykle wbrew woli rozmówców»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego