wyłączenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wyłączenie; -czeń
wyłączyć -czę, -czą; -cz•cie
z wyłączeniem (skrót: z wył.)

Słownik języka polskiego PWN*

wyłączenie «przerwa w dopływie gazu, prądu itp. do obiektów i pomieszczeń»
wyłączyćwyłączać
1. «wstrzymać pracę jakiegoś urządzenia, przerywając dopływ poruszającej go energii»
2. «przerwać dopływ gazu, prądu itp.»
3. «wyeliminować kogoś z jakiejś grupy, z jakichś działań»
4. «wydzielić coś z czegoś»
5. «uznać coś za niemożliwe»
6. «przerwać odbiór, odtwarzanie audycji, filmu, muzyki itp.»
7. «przestać coś gotować, odcinając dopływ gazu lub prądu do kuchenki»
wyłączyć sięwyłączać się
1. «o urządzeniach: przerwać działanie»
2. «wykluczyć nawzajem swoje istnienie»
3. «przestać brać w czymś udział»
4. «przestać reagować na otoczenie»
5. pot. «przerwać rozmowę telefoniczną»
6. pot. «przestać mówić»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego