wybrana

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•brany; -ni
wy•brać -biorę, -bierzesz, -biorą; -bierz, -bierz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

wybrany «osoba bliska czyjemuś sercu»
• wybrana
wybrani «grupa osób uprzywilejowanych»
wybraćwybierać
1. «dokonać wyboru, zdecydować się na kogoś, na coś spośród wielu osób lub rzeczy»
2. «wyjąć coś ze środka czegoś»
3. «biorąc po trochu, wziąć część czegoś lub wszystko do końca»
4. «powołać kogoś na jakiś urząd przez głosowanie»
5. «wydobyć z kopalni urobek ze złoża kopaliny»
6. «wyciągnąć sieci, linę lub kotwicę z wody»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego