wybraniec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•braniec -ań•ca; -ań•cy, -ań•ców

Słownik języka polskiego PWN*

wybraniec «osoba wyróżniona, dopuszczona do grona uprzywilejowanych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego