wybrany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•brany; -ni
wy•brać -biorę, -bierzesz, -biorą; -bierz, -bierz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

wybrany «osoba bliska czyjemuś sercu»
• wybrana
naród wybrany «według Biblii: Żydzi»
wybrani «grupa osób uprzywilejowanych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego