wyczerpujący

Wielki słownik ortograficzny PWN

wyczer•pywać -puję, -pują

Słownik języka polskiego PWN

wyczerpujący
1. «przedstawiający jakieś zagadnienie wszechstronnie, szczegółowo»
2. «powodujący osłabienie, zmęczenie»

• wyczerpująco
wyczerpaćwyczerpywać
1. «czerpiąc czymś, wybrać do końca płyn lub coś sypkiego»
2. «zużyć, wyeksploatować coś»
3. «spowodować utratę sił fizycznych i psychicznych»
4. «powiedzieć już wszystko na dany temat»
wyczerpać sięwyczerpywać się
1. «zostać wyczerpanym, zużytym, wykorzystanym do końca»
2. «bardzo się zmęczyć»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

szyk zaimka który
31.01.2016
Dzień dobry!
Chciałam się odnieść do pytania dotyczącego szyku wyrażeń przyimkowych z zaimkiem który i odpowiedzi na nie udzielonej, zob. link. W pierwszej części odpowiedzi prof. Mirosław Bańko zaznaczył, że przykłady z SPP nie tworzą wyczerpującej listy. Co jednak ze stwierdzeniem ze słownika: „Poza tymi wypadkami przestawianie zaimka który jest błędem”? (Korzystam z wydania z 2011 roku).
Wielbicielka poradni
złożony przyimek na początku zdań względnych
28.05.2013
Szanowni Państwo!
Proszę o interpretację cytatu z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN (2006): „Zaimek który [...] może być poprzedzony tylko przyimkiem lub wyrażeniem przyimkowym: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie”.
Czy traktować to wyszczególnienie jako listę zamkniętą i pisać np. w którego skład wchodził (zamiast: w skład którego wchodził), w których wypadku (zamiast: w wypadku których), w którego ramach (zamiast: w ramach którego) itp.?
bistropha
11.04.2005
Witam!
Słownik ortograficzny języka polskiego T. Karpowicza notuje termin muzyczny bistropha, jednak nie podaje wyczerpujących informacji fleksyjnych – mianowicie: jak należy toż słowo odmieniać w miejscowniku liczby pojedynczej (bistrophie czy może bistrofie...)?
Dziękuję, pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... na romantyczne porywy, a seks kojarzy ci się tylko z wyczerpującą gimnastyką, będziesz potrzebowała prawdziwie przyjacielskiego kontaktu, żeby poczuć się u...
  • ... rzadko uczęszczana, stąd przebijanie się przez zalegający śnieg jest bardzo wyczerpujące. I w tym przypadku piechurzy szybko opadli z sił. Szczęśliwie...
  • ... nie szło ci najlepiej. Takie tempo jest na pewno nieco wyczerpujące, ale ile przynosi satysfakcji!

    Koziorożec
    (22 grudnia - 19 stycznia)
    Nie...

Encyklopedia PWN

wyczerpywania metoda, całkowanie Starożytnych, całka Eudoksosa,
mat. najstarszy sposób obliczania miary (m) takich figur, których stopień złożoności nie pozwala na obliczenie m przez rozkład na części o znanych miarach;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego