wydawać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wydawać -daję, -dają; -dawaj•cie

Słownik języka polskiego PWN

wydaćwydawać
1. «wydatkować pieniądze na coś»
2. «wypłacić resztę»
3. «dać, przydzielić coś komuś»
4. «ujawnić miejsce czyjegoś ukrycia lub czyjąś działalność»
5. «o roślinie, glebie: przynieść owoce, plony»
6. «wytworzyć dźwięk, wydzielić zapach»
7. «nakazać coś komuś»
8. «ogłosić coś drukiem; też: wprowadzić płytę na rynek muzyczny»
9. «uchwalić i ogłosić coś»
10. «urządzić przyjęcie, kolację itp.»
11. «doprowadzić do małżeństwa córki lub wychowanki z kimś»
wydać sięwydawać się
1. «przedstawić się w jakiś sposób, wywołać jakieś wrażenie»
2. «zostać ujawnionym, wydanym»
3. «zdradzić się z czymś»
4. pot. «o kobiecie: zawrzeć z kimś związek małżeński»
5. wydaje się «ktoś sądzi coś z dużą dozą prawdopodobieństwa, ktoś ma wrażenie, że...»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego